Vés al contingut (premeu Retorn)

2015/2016

Memòria interna d'activitats de l'any 2015/2016icono pdf petit

Presentada a la sessió ordinaria del Consell de Departament de data 14/03/2017.

Presentació

S.Silvestre 2015/2016        Aquest curs s’ha inaugurat el Campus Diagonal Besos i s’ha creat l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est, EEBE, al setembre de  2016. Amb  la creació d’aquesta nova Escola s’han incorporat al  Departament els professors: Francisco José Casellas Beneyto, Alfonso Conesa Roca, Félix Gutiérrez  Escrivà, Manuel Manzanares Brotons i Guillermo Velasco Quesada, tots ells membres del CEIB de l’antiga EUETIB.

També aquest curs s’ha dut a terme la fusió de les Escoles del Campus de Terrassa i la creació de la Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, ESEIAAT, al novembre de 2015.

        D’altra banda, analitzant  les activitats de docència i de recerca del Departament d’aquest darrer curs 2015/2016, es pot observar una lleugera reducció d’activitat en la part de recerca i un petit increment de l’encàrrec docent global del Departament.

        L’encàrrec docent del curs 2017/2018 serà pràcticament el mateix que el curs 2016/2017 en totes les seccions i presenta la consolidació d’aquest lleuger increment d’encàrrec docent. Pel que fa al programa de Doctorat, el nombre d’estudiants matriculats es manté força estable i s’ha incrementat de forma considerable el nombre de tesis defensades aquest any, fet que està vinculat a l’extinció dels antics Reials Decrets que regulaven els estudis de Doctorat.

       Les jubilacions i baixes de personal i l’evolució de l’encàrrec docent, fan que en aquest moments el nostre Departament hagi deixat de ser excedentari i a la tardor de 2016 s’hagin contractat professors Associats a tems parcial per un total de 16 h/setmana.

       Pel que fa les activitats de recerca, el total de punts d’activitat de recerca (PAR) s’han reduït aproximadament en un 8.5 %, mentre que els punts de l’activitat de transferència de tecnologia, PATT s’han reduït en un 14.5%. Aquesta reducció és menor que la de l’any anterior, però segueix la tendència iniciada al començament de la crisi econòmica i ens situa a nivells de l’any 2005 en punts PATT i del 2012 en punts PAR. Les  activitats de recerca desenvolupades pels diferents grups de recerca del departament es detallen en els punts corresponents d’aquesta memòria d’activitats del Departament.

        M’agradaria fer una menció especial en aquesta introducció als professors del Departament que s’han jubilat enguany: Manuel Roman Lumbreras de l’EUETIB, Ignasi Tous Muntaner a l’ETSETB i Francesc Xavier Villasevil Marco  de l’EPSEVGe. A tots ells els hi vull agrair el seu esforç i dedicació de tots aquests anys al Departament i a la UPC. 

       Finalment, agrair a tot el personal de l’administració del Departament la seva tasca que ens fa a tots una mica més fàcil el dia a dia i especialment a Mari Cruz  l’edició d’aquesta Memòria que recull les dades  corresponents a les activitats dels membres del Departament.

Rebeu tots una cordial salutació.

 

Barcelona, 10 de març de 2017

Santiago Silvestre Bergés

Director del Departament